Ogłoszono spis ekspertów w ramach RPO WŁ

 

W dniu 2 września 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę Nr 977/15 w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

 

 •  

  W dniu 2 września 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę Nr 977/15 w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

  Właściciel firmy Project Partners: Daniel Król został, zaakceptowany jako ekspert w 4 obszarach tematycznych:

  • Technologie informacyjno- komunikacyjne 
  • Rozwój działalności MŚP, przedsiębiorczość i tworzenia przedsiębiorstw
  • Infrastruktura biznesowa dla MŚP
  • Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami

  Jednocześnie informujemy, iż wyklucza to współpracę z naszymi klientami  w w/w obszarach Regionalnego Programu Operacyjnego.

  pdfWykaz kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020802.12 KB

   

 •